Notulen MR


Hier vindt u de notulen van de MR.

Klik op onderstaande links om de notulen in te zien van de MR vergaderingen.
Notule MR vergadering - 6 oktober 2020
Notule MR vergadering - 14 januari 2021

Misschien wel tot snel!