Overzicht nieuws

Tevredenheidsonderzoek 2019
04-07-2019
| Hier vindt u een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder de leerlingen, ouders en het team van obs Anne Frank. Ter vergelijking ziet u ook de gemiddelde scores van de...
Infobrief - juni 2019
27-06-2019
| Hier vindt u de infobrief juni 2019 met daarin het vakantierooster 2019-2020, ANWB Streetwise, samenvatting enquête, te laat komen, IEP-eindtoets, bijna vakantie en meester Steven.

Misschien wel tot snel!