Nieuwsberichten Anne Frankschool

Infoblad september 2018   

INFOBLAD oktober 2018 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Graag brengen wij u op de hoogte over het volgende,

 

Kinderboekenweek

Vandaag is de Kinderboekenweek 2018 ”Vriendschap” gestart. In de klassen staan er dan allerlei leesactiviteiten op het programma. Ook staan de voorleeskampioenschappen op de agenda. De Kinderboekenweek duurt tot en met 14 oktober.

 

Kennismakingsavond

Woensdag 19 september was de kennismakingsavond. Deze was dit jaar anders dan u gewend bent, want deze keer mochten de kinderen meekomen om hun ouders rond te leiden. In de hal van de school stonden kraampjes met informatie. We kijken terug op geslaagde avond. We hebben niet alle ouders gezien, maar hopen dat volgend jaar ook die ouders een bezoekje brengen.

 

 

Ouderraad

De Ouderraad is een praktisch ingestelde groep ouders die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het samen met de leerkrachten organiseren van tal van activiteiten, zoals het sinterklaas-, kerst- en paasfeest maar ook de jaarlijkse schoolreis.

Eens in de twee maanden komt de ouderraad van de o.b.s. Anne Frank bijeen, waarbij de

komende activiteiten worden besproken. De OR telt momenteel 6 leden en is op zoek naar versterking.

 

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 22 oktober tot en met 26 oktober. Maandag 29 oktober zijn de kinderen ook vrij i.v.m. een studiedag. Op dinsdag 30 oktober worden zij weer op school verwacht.

 

Luizencontrole

We zijn erg blij met de moeders die de luizencontrole uitvoeren. Wilt u uw eigen kinderen ook met regelmaat controleren en melden wanneer er bij uw kind luis geconstateerd is.

 

Afscheid juf Carolien

Met een lach en een traan is er woensdag afscheid genomen van juf Carolien afscheid. De kinderen traden tijdens de speciale maandsluiting voor de juf op. Juf Carolien wordt bij obs de Knotwilg de nieuwe intern begeleider.

We wensen juf Carolien veel succes met haar nieuwe baan!

 

Foutje…

Op onze website stond dat woensdag 20 maart 2019 een studiedag is. Dit klopt niet! Er is dan een gewone schooldag.

 

Schoolfotograaf

Morgen, donderdag 4 oktober, zal de schoolfotograaf weer op school zijn.

 

Bijzonder verlof

Wij krijgen dikwijls vragen voor speciaal of langdurig verlof. U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. U vraagt toestemming dan bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur vraagt u om een verklaring waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur hier vooraf toestemming voor geeft.

 

PBS

Op woensdag 26 september hebben wij een PBS-bijeenkomst georganiseerd. De helaas weinige aanwezigen zijn geïnformeerd hoe wij op school met PBS een veilig en pedagogisch klimaat voor uw kind en zijn omgeving willen creëren. Dit doen wij door o.a. waarden (verantwoordelijkheid, respect en veiligheid) te koppelen aan gedragsverwachtingen. Hiermee leren wij kinderen aan om op een positieve manier invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Daarnaast spreken wij de kinderen op een positieve manier aan om gewenst gedrag te doen ontstaan. Binnenkort staat de gedragsverwachting Overblijf op het programma, zodat we inzicht krijgen in hoe de overblijf verloopt.

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben,

Ine Aantjes

Ben Biesheuvel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOBLAD september 2018 

Beste ouders/verzorgers,

Graag brengen wij u op de hoogte over het volgende;
 

 Het nieuwe schooljaar 

Het is altijd weer een plezier om de leerlingen op de 1e schooldag naar binnen te zien komen om weer met volle energie aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Dit jaar was de start iets anders, want het continurooster is van start gegaan. Het is even wennen, maar we zijn erg tevreden over de eerste week. Er moet hier en daar wat aangepast worden in de organisatie, maar we merken dat het voor de kinderen al ‘gewoon’ begint te worden. Voor sommige kinderen is het lastig om hun lunchpakketje te laten staan, die beginnen het in de kleine pauze al op te eten. Wij proberen daar zoveel mogelijk op te letten dat dit niet gebeurd, maar wilt u uw kind ook duidelijk maken welk eten voor de kleine pauze is en welke eten voor de middagpauze bestemd is.
Woensdag is voor de hele school de vaste fruitdag. Geeft u uw kind ook een stuk fruit mee?

Koeltasjes 

Voor de zomervakantie heeft ieder kind een koeltas van school meegekregen om het middageten koel in te bewaren. We hebben al wat tassen teruggekregen waarvan de rits niet in orde is. Deze kinderen krijgen een nieuw koeltasje. Wanneer de koeltasjes om andere redenen  nu wél rustiger rijden en wél stoppen voor onze overstekende Eslaan oversteken.   

 

Vakanties en vrije dagen 

Vakanties schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie   

Paasvakantie 

Verlengde Meivakantie                 

Meivakantie   

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie 

22-10-2018 t/m 26-10-2019 

24-12-2018 t/m 4-1-2018 

25-2-2019 t/m 1-3-2019 

19-4-2019 t/m 22-4-2019 

23-4-2019 t/m 26-4-2019 

29-4-2019 t/m 3-5-2019 

30-5-2019 t/m 31-5-2019 

10-6-2019 

22-7-2019 t/m 30-8-2019 

 

Studiedagen 

Maandag 29 oktober 

Vrijdag 23 november 

Maandag 26 november 

Maandag 4 maart 

Maandag 6 mei 

Dinsdag 7 mei 

Dinsdag 11 juni 

Woensdag 12 juni. 

Vrijdag 19 juli 

Vrije middagen 

vrijdagmiddag 21 december 

vrijdagmiddag 22 februari 

 

 

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

Ine 

 

Het was een gezellige ochtend. De kinderen hebben heerlijk gegeten.

Kinderdisco

De kinderdisco van Jeugd en Jongerenwerk Papendrecht is ook dit seizoen weer on tour ! Door ruim 100 kinderen is afgelopen vrijdag 6 april de kinderdisco bezocht. Zelfs kinderen uit groep 8, die net terug waren van kamp, waren van de partij.

De disco is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit heel Papendrecht. Tijdens de disco zullen de vaste dj's Yaro en Kristian weer volop vette tracks draaien ! Daarnaast worden er diverse spelletjes gedaan waarbij leuke prijsjes te winnen zijn !!!

Op vrijdag 11 mei is er weer een kinderdisco op de Anne Frank. Deze start om 19.00 uur en is om 21.00 uur weer afgelopen (ouders worden verzocht om hun kinderen vanaf 20.45 uur binnen weer op te halen). De entree bedraagt € 2,00 per kind.

Kijk voor meer info over activiteiten van Jeugd&Jongerenwerk Papendrecht op ; www.jenjwpapendrecht.nl

Schoolreis 

De groepen 3 t/m 7 en de wereldklassen gaan op 8 mei a.s. op schoolreis naar De Efteling. U ontvangt hierover nog verdere informatie. 

Rapportavonden 

Morgen (donderdag 12 april) starten de rapportgesprekken. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op maandag 16 april is de tweede avond van de rapportgesprekken. 

Kamp groep 8 

Groep 8 is vorige week op kamp geweest. Zij vertrokken op de fiets naar Loon op Zand. De fietstocht (65 km!) is goed voorlopen, ondanks de harde wind.

Zij verbleven daar in een kampeerboerderij aan de rand van het natuurgebied. In de bossen en de duinen hebben de kinderen leuke spellen en wedstrijden gedaan. We kijken terug op een zeer geslaagd kamp. Langs deze weg willen wij nog alle vrijwilligers bedanken hun hulp en inzet.

Belangrijke data: 

Vrijdag 20 april Mini-Roparun

Vrijdag 20 april start om 12.00 uur de meivakantie t/m vrijdag 4 mei 

Dinsdag 8 mei Schoolreis  

Donderdag 10 mei Hemelvaart (de kinderen zijn dan vrij)

Vrijdag 11 mei Extra vrije dag + Kinderdisco vanaf 19.00 uur

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 

Dinsdag 22 mei  Studiedag (de kinderen zijn dan vrij) 

Woensdag 23 mei  Studiedag (de kinderen zijn dan vrij) 

Jumbosparen

Dit schooljaar hebben ouders en andere betrokken meegedaan met de Jumbo-sparen voor je school actie. Deze actie heeft de school € 273,20 opgeleverd. Van dit bedrag hebben wij verschillende artikelen voor op het schoolplein mogen bestellen.

Groep 8 naar Overloon

Maandag 9 april brachten de leerlingen van groep 8 van basisschool Anne Frank en 't Kofschip locatie de Wielen een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Overloon. Ellen Veth verzorgt namens Veth Propulsion deze schoolreis.

De groepjes werden rondgeleid door het museum, waarbij een gids vertelde over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Vervolgens gingen de groepjes zelf op pad in het museum en mochten onder andere diverse militaire voertuigen van dichtbij bekijken.

De gids stond versteld van hoeveel de kinderen al wisten over de Tweede Wereld oorlog. Maar dat is niet vreemd als je op de Anne Frankschool zit. Oorlog hoort in een museum, en daar zijn onze kinderen het helemaal mee eens…

Gezocht: ouderraadsleden

Er is plek voor nieuwe leden en wij hebben uw hulp hard nodig!

Wat houdt het werk van de Ouderraad in?

Heel in het kort: het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals onder meer het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest en het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten vanuit het team. Daarnaast zijn ouderraadsleden alert op ontwikkelingen binnen en buiten de school. Vergaderen hoort er ook bij: we komen met de Ouderraad gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar.

Wie?

Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadsleden die graag willen helpen met het mede organiseren van diverse activiteiten op school. Welke activiteiten je mee helpt organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard afhankelijk van ieders beschikbare tijd.

Ben je geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren aan de Ouderraad? Of wil je meer informatie? Reageer dan via e-mail ov.annefrankschool@gmail.com of neem contact op met de ouderraad (voorzitter: Hakima, ouder van Mohamed en Badr).

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Ine Aantjes & Ben Biesheuvel

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Infoblad februari 2018
 

Beste ouders/verzorgers,
 

Wij brengen u graag op de hoogte over het volgende,


Voorjaarsvakantie

 

Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Maandag (5 maart) na de vakantie is er een studiedag. Op dinsdag 6 maart begint de school weer.

Gesprekken groep 8

Voor groep 8 komt het nu héél dichtbij: het voortgezet onderwijs!
Deze week vinden de zogenaamde voortgezet onderwijs gesprekken plaats.
Tijdens deze gesprekken krijgen kind en ouders ons advies m.b.t. het voortgezet onderwijs te horen en wordt er besproken naar welke school de kinderen gaan.

 

Klasbord

Wist u dat u de groep van uw kind ook kan volgen op Klasbord! Dit programma dat ook op de (smart)telefoon geïnstalleerd kan worden, voorziet u van de laatste nieuwtjes, oproepen en foto’s van de groep waar uw kind in zit. U kunt bij de leerkracht van uw kind een code opvragen waarmee u de klas van uw kind kan volgen.

 

Parkeren

De werkzaamheden aan de Rozenstraat lijken aan hun einde te komen. Waarschijnlijk is het schoolplein na de voorjaarsvakantie weer bereikbaar op de manier waarop u gewend bent. In de voorgaande infobladen hebben wij een oproep gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie.

We hebben gezien dat ouders hun auto parkeerden aan de overkant van de Vrijheer van Eslaan. En niet op of voor de oprit van de bewoners of midden op de weg.  Door goed te parkeren werkt u mee aan de verkeersveiligheid rondom de school. Bedankt hiervoor!

We starten overigens zeer binnenkort met een actie in samenwerking met de politie om verkeersdeelnemers bewust te maken van het zebrapad bij de school. Veel verkeersdeelnemers houden hier nog onvoldoende rekening mee en het komt vaak voor dat auto’s en fietsen ‘gewoon’ doorrijden als er kinderen willen oversteken. Ook de enkeling die de auto nog onveilig parkeert, zal dan aangesproken worden.

 

Naar andere schooltijden

Wij zijn zeer verheugd over het aantal ouders die zijn ingegaan op de uitnodiging om mee te denken over een continurooster.

We hebben na drie bijeenkomsten met in totaal 30 ouders een goed beeld van wat er bij de betrokken ouders leeft. Deze meningen worden verwerkt in de nieuwe enquête over andere schooltijden. Na de vakantie wordt er een overleg voor het personeel georganiseerd. Vervolgens vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor alle ouders. Dan wordt er een zowel schriftelijke als digitale enquête uitgezet onder alle ouders van de school. Wij houden u hierover op de hoogte.

 

Weer wat beter

Juf Eline kan na haar operatie langzaamaan haar werk weer oppakken. Hierdoor kan er weer met het ‘oude’ gymrooster gewerkt worden. Groep 8 gymt dus na de vakantie weer op dinsdagmiddag en groep 3 aan het einde van de vrijdagochtend.

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, alvast een fijne vakantie toegewenst,

Ben Biesheuvel & Ine Aantjes

----------------------------------------------------------------------------------------

 


Infoblad november 2017
 

 

Beste ouder/verzorgers,

Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende,

Nationaal Schoolontbijt 

 

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Meer dan een half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek aan tafel. Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW38326258" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(" data:image="" gif;base64,r0lgodlhbqaeapedaabvzdnvzdnv="" waaach5bauaaamalaaaaaafaaqaaaiinc2qchykqgeaow="=&quot;);" border-bottom:="" 1px="" solid="" transparent;="" background-color:="" inherit;"="">is geen kunst!’.

 

Op allerlei manieren laten we zien hoe leuk, lekker en makkelijk het is om de dag goed te beginnen. Deze ontbijtweek is extra bijzonder, want we vieren de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Groep 6 ontbijt met de burgemeester op het stadhuis. De kinderen nemen dan een ontbijtpakket mee om in de raadszaal met hun burgemeester te ontbijten.  De school zorgt voor borden en bestek.

Luizenouders 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij de luizencontrole in de groepen. Binnenkort zal er iemand van de luizenkliniek deze ouders voorlichting geven. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Angela. 

 

Studiedag  

Vrijdag 17 november heeft het team een studiedag. De kinderen zijn op deze dag vrij. 

 

Praatavonden 

Donderdag 23 november en maandag 27 november vinden de praatavonden voor het eerste rapport plaats. Op deze avond wordt de voortgang van uw kind besproken en kunt u het werk inzien. Volgende week ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Van sommige kinderen hebben we overigens het rapport nog niet terug ontvangen. 

 

Sinterklaas 

Het is eindelijk zover, de Sint is bijna in het land. Ook op de Anne Frank School zal hij dit jaar weer present zijn. Voor alle kinderen is dit een heel spannende tijd. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Op maandag 13 november aanstaande worden de verlanglijstjes gemaakt. Dit wordt een stuk makkelijker als u vooraf al met uw kind gekeken heeft  wat hij/zij graag zou krijgen. We hebben een prijs van 6,00 euro afgesproken. Mocht het cadeautje goedkoper uitvallen, dan wordt er een kleinigheidje bij gekocht tot de totaalprijs van 6,00 euro. 

Het verlanglijstje is tegelijk het lootje. Op school worden dan de lootjes getrokken. Zodra dit gebeurd is, nemen de kinderen de lootjes mee naar huis. Dan hebben ze nog 3 weken om de surprises te maken. In de week voor het Sinterklaasfeest kunnen de kinderen hun surprises meenemen naar school. In de klas maken we dan een gezellige hoek waar de surprises tentoongesteld kunnen worden. Op maandag 4 december moeten de surprises op school zijn.  

Het is dit jaar ook mogelijk een speciale workshops te volgen op de BSO van WASKO (zie bijlage). De kinderen krijgen hierover nog een aparte brief.  
 

 

ANWB fietsverlichtingsactie  

Met de fietsverlichtingsactie van de ANWB Lichtbrigade zorgen de ANWB, scholen, leerlingen, vrijwilligers én ouders ervoor dat iedereen goed verlicht op de fiets zit. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken in Nederland. Op vrijdagmiddag 13 oktober controleerden de kinderen uit groep 5 t/m 8 hun fiets. We willen graag de vrijwilligers bedanken voor hun hulp.  

 

Mobiele telefoons 

In het huidige tijdperk waarin iedereen altijd en overal bereikbaar wil zijn, hebben we te maken met een toenemend aantal mobiele telefoons bij leerlingen. 

De school is altijd bereikbaar via het vaste net en dringende mededelingen worden altijd aan de kinderen doorgegeven. Kortom de kinderen hebben tijdens de schooluren absoluut geen mobiele telefoon nodig. Ze leiden af en er kunnen ongelukken mee gebeuren en kapot gaan. Wij hebben daarom ook liever dat u uw kind kan overtuigen om zijn of haar mobiele telefoon thuis te laten 

Wij begrijpen ook dat het voor ouders/ verzorgers prettig is als hun kind bereikbaar is buiten schooltijd, omdat ze bijvoorbeeld een stuk moeten fietsen. Voor deze kinderen maken we een uitzondering. Hierbij moet de telefoon echter wel ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de lesdag krijgt uw kind het weer terug. We willen graag dat u contact opneemt met de groepsleerkracht van uw kind om hier afspraken over te maken.  

Mochten leerlingen zich niet aan deze ‘afspraak’ houden, dan zijn we genoodzaakt deze mobiele telefoons in te nemen.  

 

Geslaagd Halloween

Maandagavond 30 oktober hebben we de Kinderboekenweek in de stijl van Halloween afgesloten met een lampionoptocht. Op het schoolplein van de school verzamelden allerlei enge creaties. De ouderraad zorgde voor een leuke en lekkere traktatie na afloop van de wandeling.  Na deze spannende wandeling door de wijk konden de ouders in de klas het werk van de afgelopen periode bekijken. Wij zijn erg tevreden over de opkomst.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Ine Aantjes 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Infoblad juli 2017

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag informeren wij u over het volgende; 
 

Afscheid 

Anne Frankschool zwaait groep 8 uit! Na acht mooie jaren, afgesloten met een spetterende musical, neemt groep 8 van de Anne Frank deze week afscheid van hun basisschool. We zijn ontzettend trots op ónze groep 8! Niet alleen is dit een ontzettend leuke groep geweest, maar ook is deze groep de best scorende groep 8 van alle openbare scholen in Papendrecht bij de landelijke eindtoets. 

Groep 8 van de OBS Anne Frank met de traditionele afscheidstegels 
 

Eindweek 

We hebben dit schooljaar feestelijk afgesloten. In verschillende groepen zijn er leuke activiteiten georganiseerd; van een picknick in het park tot een bezoek aan een speeltuin. Groep 8 nam woensdag afscheid. Dit deden zij trouwens met zeer kleine oogjes, want zij logeerden in de nacht van dinsdag op woensdag op school! 
 

Certificaat gezonde school

Woensdag 5 juli is op school het certificaat Gezonde school onthuld door wethouder Reuwer-Verheij heeft obs Anne Frank ervoor gekozen om het leefklimaat in en om de school te willen verbeteren. Als school maken we nu enkele jaren gebruik van de schoolbrede aanpak SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) en dit dus met groot succes! 

D.m.v. het inzetten van positief gedrag en het benoemen hiervan is het leefklimaat binnen school sterk verbeterd. We zijn een school die staat voor een veilige leer- en leefomgeving met een sterk welbevinden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Binnen de gemeente Papendrecht zijn wij de enige school met dit certificaat en daar zijn wij uiteraard zeer trots op! 
 

Afscheid van de eerste grote groep vluchtelingen 

Binnen de gemeente Papendrecht en gemeente Sliedrecht is onze school, obs Anne Frank, de eerste opvang geweest voor de vluchtelingenkinderen. Deze kinderen kwamen bij ons op school met weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal. In 2 jaar tijd hebben zij intensief taalonderwijs gevolgd en kunnen zij zich inmiddels goed verstaanbaar maken. Daarom is nu de tijd aangebroken om hen te gaan uitzwaaien. Een groot aantal van deze leerlingen zullen naar scholen in hun eigen wijk gaan om daar verder onderwijs te volgen. Dit zijn veel verschillende scholen binnen Papendrecht en Sliedrecht. Op woensdag 5 juli waren twee wethouders van Papendrecht aanwezig, namelijk dhr. J.N. Rozendaal en mevr. J. Reuwer-Verheij, om deze kinderen uit te zwaaien. 
 

Vakantie 

Vandaag is de zomervakantie begonnen. Op maandag 21 augustus worden de kinderen weer op school verwacht. 
 

Hoera!!! 

Juf Renée is bevallen van een zoon. Zijn naam is Nuri. Van harte gefeliciteerd!!!! 
 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 inclusief studiedagen en vrije middagen. 

Vakanties schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie 26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie 30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie 23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart 10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren 21-5-2018 

Zomervakantie 16-7-2018 t/m 24-8-2018 

Studiedagen 

Maandag 23 oktober 

Vrijdag 17 november 

Maandag 5 maart Dinsdag 22 mei 

Woensdag 23 mei 

Vrijdag 15 juni. 

Vrijdag 13 juli 

Vrije middagen dinsdagmiddag 5 december vrijdagmiddag 22 december vrijdagmiddag 23 februari vrijdagmiddag 20 april. 
 

Ik wens u namens het team een heel fijne vakantie toe, 

Ine Aantjes

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Infoblad juni 2017

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag informeren wij u over het volgende;

Certificaat gezonde school 
Ruim 3 jaar geleden heeft obs Anne Frank ervoor gekozen om het leefklimaat in en om de school te willen verbeteren. Als school maken we nu enkele jaren gebruik van de schoolbrede aanpak SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) en dit dus met groot succes! D.m.v. het inzetten van positief gedrag en het benoemen hiervan is het leefklimaat binnen school sterk verbeterd. We zijn een school die staat voor een veilige leer- en leefomgeving met een sterk welbevinden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Binnen de gemeente Papendrecht zijn wij de enige school met dit certificaat en daar zijn wij uiteraard zeer trots op! Op woensdag 5 juli zal wethouder J.N. Rozendaal het certificaat onthullen. 

 

Afscheid van de eerste grote groep vluchtelingen 

Binnen de gemeente Papendrecht en gemeente Sliedrecht is onze school, obs Anne Frank, de eerste opvang geweest voor de vluchtelingenkinderen. Deze kinderen kwamen bij ons op school met weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal. In 2 jaar tijd hebben zij intensief taalonderwijs gevolgd en kunnen zij zich inmiddels goed verstaanbaar maken. Daarom is nu de tijd aangebroken om hen te gaan uitzwaaien. Een groot aantal van deze leerlingen zullen naar scholen in hun eigen wijk gaan om daar verder onderwijs te volgen. Dit zijn veel verschillende scholen binnen Papendrecht en Sliedrecht. Op woensdag 5 juli zullen twee wethouders van Papendrecht aanwezig zijn, namelijk dhr. J.N. Rozendaal en mevr. J. Reuwer-Verheij, om deze kinderen uit te zwaaien. 

 

Groepsindeling schooljaar 2017/2018 

Groep 1  juf Elize en juf Annemarie 

Groep 2  juf Inge en juf Carolien v. A. 

Groep 3  juf Britt en juf Carolien S 

Groep 4  juf  Lysanne en op woensdag tot februari juf  Eline, daarna op maandag meester Patrick. 

Groep 5 juf Kimberley en juf  Eline 

Groep 6 meester Roy en meester Patrick 

Groep 7 juf Andromeda  en meester Ben 

Groep 8 meester Martijn 

Wereldklas juf  Marina en juf Renee ( juffrouw Alison vervangt juffrouw Renee tot de herfstvakantie i.v.m. haar zwangerschapsverlof) 

 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 

inclusief studiedagen en vrije middagen. 

 

Vakanties schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie 26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie 30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie 23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart 10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren 21-5-2018 

Zomervakantie 16-7-2018 t/m 24-8-2018 

 

Studiedagen 

Maandag 23 oktober  

Vrijdag 17 november 

Maandag 5 maart 

Dinsdag 22 mei 

Woensdag 23 mei 

Vrijdag 15 juni. 

Vrijdag 13 juli 

 

Vrije middagen 

dinsdagmiddag 5 december 

vrijdagmiddag 22 december 

vrijdagmiddag 23 februari 

vrijdagmiddag 20 april. 

 

 

Jumbo-sparen