Gesprekken voortgezet onderwijs

14-02-2020
Het is een spannende tijd voor onze leerlingen uit groep 8, want volgende week vinden de voortgezet onderwijs gesprekken plaats. Onze leerlingen krijgen dan hun voortgezet onderwijs-advies te horen. Dan wordt het duidelijk welk type vervolgonderwijs wij hen adviseren.
Via een vaste procedure waarbij meester Martijn, juf Margreet - onze intern begeleider voor de bovenbouw-, meester Patrick en Ben Biesheuvel betrokken zijn, komen we tot een weloverwogen advies voor de leerling. Anders dan de media momenteel doet geloven, geven wij betrouwbare en goed onderbouwde adviezen waarbij de leerling het meest gebaat bij is. Wij kijken hierbij niet alleen maar naar de cijfers, maar geven een advies dat gebaseerd is op het totaalbeeld van de  leerling, waardoor er een zo goed mogelijk passend advies samengesteld wordt.
Wist u dat wij bij de tevredenheidsonderzoek ook deze waardering (een 4,5 op de schaal 1 op 5) kregen van ouders? Hieronder kunt u zien dat een groot percentage van onze oud-leerlingen op het niveau zit wat hen in groep 8 geadviseerd werd.
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10560/1142/OBS-Anne-Frank/Plaats-in-het-voortgezet-onderwijs-na-drie-jaar

Zodra de gesprekken zijn afgerond en de leerlingen ingeschreven zijn op hun vervolgschool zal u geïnformeerd worden over de uitstroomgegevens van dit schooljaar.
 

Misschien wel tot snel!