Infobrief - september 2019

14-09-2019
Hierbij ontvangt u de infobrief van september 2019.
INFOBLAD

September 2019


 
Beste ouders/verzorgers,

Graag breng ik u op de hoogte over het volgende,

Buurtsport
Woensdag 25 september start 'Sporten op je schoolplein'. In samenwerking met verschillende partijen (school en de gemeente) starten wij vanaf 25 september met een wekelijkse sportactiviteit, verzorgd door een sport-medewerker van Wasko en een medewerker van Tandem Support.
Eerder deze week ontving u hiervan een uitnodiging. 23 kinderen hebben zicht reeds ingeschreven.
Er kunnen nog 7 kinderen in geschreven worden.
 
Waar:                   op het schoolplein van OBS Anne Frank
Wanneer:           vanaf 25 september tot aan de herfstvakantie iedere woensdag van 13.00-14.00 uur
Aanmelden:       kinderkasteel@wasko.nl
 
De activiteiten zullen plaatsvinden op woensdagmiddag en zullen aangeboden worden in blokken die duren van vakantie tot vakantie, zodat we zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid kunnen stellen om deel te nemen.
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen kosteloos deelnemen aan deze activiteit. Het is het handig om kleding aan te trekken waarin bewegen gemakkelijk gaat.
 
Kennismakingsavond
Woensdag 18 september was de Kennismakingsavond. We kijken terug op een geslaagde avond, want de avond was goed bezocht én veel ouders hebben kennis kunnen maken met de verschillende instanties die in de hal van de school vertegenwoordigd waren.

Gezond eten
De kinderen nemen iets te eten mee voor tijdens de kleine en de grote pauze. We constateren dat er zogenaamde "snoepkoeken" meegenomen worden. Ook zien we dat de broodtrommel voor de grote pauze soms gevuld is met een ongezonde maaltijd. In het kader van het onderwijs m.b.t. gezond gedrag vinden we dat een slechte zaak. Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook op dit gebied de kinderen op te voeden. Overgewicht onder jongeren is inmiddels een serieus probleem. Om deze reden hebben wij jaren geleden de fruitdag in de school gebracht. Deze fruitdag is iedere woensdag. 
We zien echter ook graag dat de kinderen iedere dag gezond eten. Wij vragen u dan ook vriendelijk de broodtrommel van uw kind te vullen met een gezonde lunch. Dus een boterham met beleg, groente, een stuk fruit, melk en/of water.  
 
Hoofdluis
Na de schoolvakanties worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluizen en neetjes (eitjes van de hoofdluis). We zijn we voor iedere groep op zoek naar 2 ouders die na de vakanties de groep van zijn/haar kind willen controleren. U krijgt van tevoren instructie over waar u op dient te letten. Het controleren van de groep duurt ca. 10 minuten.
We zoeken nog ouders voor groep 4, 6 en de wereldklas.

Schoolgids
In de week van 30 september zal de schoolgids 2019-2020 op de schoolsite staan en daar ook te downloaden zijn. In de hal van de school zal een exemplaar ter inzage liggen. De schoolgids is tot stand gekomen door 'Mijn scholen op de kaart'. Op deze internetsite kunt van alles lezen over de school. Ga hiervoor naar https://www.scholenopdekaart.nl/

Rots & Water
Dinsdag 10 september is de eerste Rots en Water-training van start gegaan. Meester Steven geeft deze training na schooltijd voor een kleine groep kinderen. In zes bijeenkomsten werken de kinderen aan de ontwikkeling van hun weerbaarheid en sociale vaardigheid. Na de herfstvakantie start er een nieuwe groep.
Rots en water is een training die zich richt op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. De training kan worden beschouwd als een weerbaarheidstraining, waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.

Opgeven leerlingen die nu nog 3 zijn  
Wordt uw kind dit schooljaar en in het volgend schooljaar 4? Wilt u uw kind dan opgeven bij
meester Ben?  Voor ons is dit van belang. Wij kunnen de groepen voor het nieuwe schooljaar dan beter indelen. 
Wilt u dit ook doorgeven aan ouders die nog géén kind op onze school hebben?
 
Sporttenues
Dankzij de ouderraad en Pro-Rec security solutions hebben we nieuwe sporttenues voor de kinderen. De kinderen komen weer goed voor de dag bij sportevenementen.
De leerlingen van de leerlingenraad hebben voor de zomervakantie hun mooiste ontwerp uitgekozen. Het is goede keuze geweest, want het tenue ziet er prachtig uit!
In de herfstvakantie worden er sportactiviteiten georganiseerd. Hoe leuk is het, dat je dit in een nieuw tenue kan doen!
 
Kalender
Kinderboekenweek        2 t/m 13 oktober
Herfstvakantie                 21 t/m 25 oktober
 
Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben,

Namens het team van obs Anne Frank
Ben Biesheuvel
 

Misschien wel tot snel!