Welkom bij de kleuters

Zes weken voor de 4e verjaardag van uw
kind kunt u een uitnodiging van onze school
verwachten.U wordt uitgenodigd om samen met uw zoon/dochter kennis te komen maken met de leerkracht(en) en te kijken in de groep na schooltijd. Er
worden in overleg met u 5 wenochtenden ingepland waarbij uw kind komt wennen in zijn/haar nieuwe groep. Ook is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen. Vanaf de 4e verjaardag gaat uw zoon/dochter iedere dag naar school.

 

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen leren op hun eigen niveau. Zij krijgen materialen en werkjes aangeboden die verschillende ontwikkelingsdoelen stimuleren. Er vindt iedere 3 maanden een observatie van uw kind plaats, zodat wij zijn/haar ontwikkeling goed kunnen volgen om een stevige basis te creëren voor de overgang naar groep 3. Bij uitval krijgt uw kind extra ondersteuning van de leerkracht of tutor. Dit kan zowel individueel of in een groepje zijn. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben wordt dit aangeboden binnen de groep door de leerkracht of in een groepje bij de tutor.

 

Ook op sociaal-emotioneel gebied worden de kinderen gestimuleerd. We werken met de Kanjerprojecten a.d.h.v. het vertellen uit het Kanjerboek, het spelen van rollenspellen en het voeren van gesprekjes. Op deze manier leren de kinderen goed met elkaar om te gaan en hun gevoelens te uiten.

 

Vanaf groep 1 wordt er gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid van uw kind. Denkt u hierbij aan het zelf ophangen en dichtdoen van de jassen, het zelf opruimen van de materialen, het kiezen van de werkjes op het planbord, het zelfstandig aan- en uitkleden bij bewegingsonderwijs en het samenwerken met de medeleerlingen. Ook werkt de leerkracht tijdens de werkles regelmatig in de kleine kring. De overige kinderen mogen de leerkracht tijdens de kleine kring (tijdelijk) niet storen en leren zo kleine probleempjes zelf op te lossen.

 

Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een kennismakingsavond plaats. Op deze avond kunt u kennis maken met de (nieuwe) leerkrachten van uw kind en krijgt u informatie over de manier van werken binnen de groep. Twee keer per jaar is er een inloopavond waarbij u, samen met uw kind, het gemaakte werk kunt komen bekijken.

Daarnaast vinden wij het samenwerken met ouders van groot belang. Zo kunt u zich bijvoorbeeld opgeven als hulpouder om te komen helpen bij allerlei leuke schoolactiviteiten, zoals uitstapjes, wandelingen, knutsel- en spelletjesmiddagen. Op onze school worden regelmatig feesten georganiseerd voor de kinderen, zoals Sinterklaas, het Kerstfeest, het paasontbijt en het startfeest.

 

Op onze school werken wij met de methode Piramide. Wij zijn een echte taal-/leesschool en Piramide sluit daar heel goed bij aan. Het belang van taal en lezen vindt u met grote regelmaat terug in verschillende activiteiten in de groepen. Zo gaat iedere groep regelmatig op bezoek bij de bibliotheek om boeken te lenen en staan er ieder thema 2 nieuwe letters centraal. Daarnaast doen we ieder jaar mee met de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. De Nationale Voorleesdagen is voor de kinderen een groot feest! We starten met een voorleesontbijt en krijgen bijzondere voorlezers op bezoek. Ook krijgen de kinderen ieder thema de voorleeskoffer mee naar huis, zodat u samen met uw kind een boekje van het thema kunt lezen. In de voorleeskoffer vindt u o.a. een knuffelbeest dat komt logeren en een spelletje.

 

Binnen onze school vindt u peuterspeelzaal Pinkeltje. Pinkeltje doet mee aan de Vroegschoolse Educatie. Dit houdt in dat de peuters op jonge leeftijd meedoen aan educatieve lessen. De peuters werken net als de kleuters op onze school met de methode Piramide. De thema’s starten bij Pinkeltje en gaan door in groep 1 en groep 2 bij de kleutergroepen. Op deze manier is een goede aansluiting en doorgaande lijn bij onze schoolprogramma’s mogelijk.

De leerkrachten van onze school en de leidsters van Pinkeltje hebben regelmatig overleg. Dit zorgt voor een goede onderlinge samenwerking en een warme overdracht van de kinderen naar de basisschool.

 

Kijkt u ook even bij het kopje 'groepen'. Daar kunt u klikken op groep 1 en groep 1/2 om een digitaal kijkje te nemen in de kleutergroepen.