Respect

 

 

Image

Respect krijgen is een belangrijke voorwaarde om uit te kunnen groeien tot een compleet, volwaardig mens. Respect krijg je onder andere door zelf respect te tonen voor andere mensen. 

Daarom leren wij de kinderen bijvoorbeeld dat ‘gek’ niet bestaat; iets is anders dan je verwacht. 

 

In de les is dan ook regelmatig aandacht voor het anders zijn van mensen en culturen.
 

Respect loopt ook als een rode draad door de manier waarop wij communiceren met iedereen die belang heeft bij onze school, zoals onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. U vindt dit onder meer terug in het feit dat wij als één van de weinige basisscholen een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders hebben.

Image